Główna » Natura » Czy wiesz, że… Globalne ocieplenie nie ustępuje

w

Czy wiesz, że… Globalne ocieplenie nie ustępuje

Globalne ocieplenie nie ustępuje. Przed przełomem następnego stulecia zniknie ponad połowa światowych lodowców.

Globalne ocieplenie nie ustępuje. Przed przełomem następnego stulecia zniknie ponad połowa światowych lodowców.

Połowa światowych lodowców roztopi się i zniknie przed przełomem następnego stulecia, jak wynika z nowych, alarmujących badań, które przewidują większy upadek globalnego ocieplenia, pomimo znaczących wysiłków podejmowanych w ostatnich latach w celu rozwiązania problemów środowiskowych.

Badanie przewiduje, że prawie 50% naturalnego lodu na Ziemi rozpuści się do roku 2100, czyli znacznie szybciej niż naukowcy wcześniej obliczali, gdyby planeta ociepliła się tylko o 1,5 stopnia Celsjusza – punkt odniesienia ustalony przez setki narodów do ograniczenia emisji i ochrony większej ilości gruntów dla przyrody i środowiska.

Jednak przy obecnym tempie ocieplenia 2,7°C topnienie stałoby się bardziej katastrofalne, a 68% światowych lodowców topnieje, dodając, że lód prawie całkowicie zniknąłby z Europy Środkowej, zachodniej Kanady i Stanów Zjednoczonych w ciągu następnych 200 lat.

Zgodnie z badaniem, w którym przeanalizowano lądolód, ale wykluczono Grenlandię i pokrywy lodowe Antarktydy, światowe oceany dramatycznie wzrosłyby w takim scenariuszu i doprowadziłyby do powodzi i innych poważnych katastrof na całym świecie.

Średni poziom mórz podniósłby się o ponad 3 cale w ciągu następnych 75 lat, jeśli poziom ocieplenia utrzyma się na poziomie 1,5°C; ale potencjalnie może osiągnąć prawie 5 cali, jeśli ocieplenie będzie kontynuowane w obecnym tempie 2,7 ° C.

Te dwa równania zaskoczyły naukowców, ponieważ liczby okazały się o około 23% wyższe niż ich poprzednie przewidywania.

Naukowcy twierdzą, że topnienie lodu lodowcowego odpowiada za ponad jedną trzecią wzrostu poziomu mórz. Topnienie zachodzi naturalnie, ale kryzys klimatyczny i podwyższone temperatury przyspieszyły ten spadek.

„Gwałtownie rosnące straty masy lodowców w miarę wzrostu temperatury na świecie powyżej 1,5°C podkreślają pilną potrzebę ustanowienia bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych w celu zachowania lodowców w tych regionach górskich” – stwierdzili naukowcy w badaniu, w którym wykorzystano 20 lat danych satelitarnych i inne zaktualizowane metody zlokalizować i śledzić 200 000 lodowców na całym świecie.

„Po raz pierwszy wyodrębniliśmy liczbę lodowców, które zostaną utracone – zanim nastąpi całkowita utrata masy”

Najbardziej wrażliwe lodowce są stosunkowo małe, ale stanowią podstawowe źródło słodkiej wody dla milionów ludzi na całym świecie.

„Kiedy myślimy o miejscach, w których większość ludzi widzi i odwiedza lodowce, to tak naprawdę są to miejsca, w których są one dostępne, na przykład w Europie Środkowej lub w Azji wysokogórskiej. W tych regionach jest wiele mniejszych lodowców. naprawdę w centrum społeczeństw i gospodarek tych lokalizacji”

Wpływ topnienia lodu na Grenlandii i Antarktydzie na światowe oceany jest dobrze udokumentowany. Ale największym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu poziomu mórz w XX wieku było topnienie czap lodowych i lodowców znajdujących się w siedmiu innych regionach: Alasce, kanadyjskim archipelagu arktycznym, południowych Andach, Azji Wysokogórskiej, rosyjskiej Arktyce, Islandii i norweskim archipelagu Svalbard . Pięć regionów Arktyki odpowiada za największy udział w utracie lodu w ostatnich latach.

Najnowsze badanie na temat topnienia lodowców pojawia się w obliczu rosnących wysiłków na rzecz złagodzenia problemów klimatycznych, jednak postęp jest powolny, ponieważ żaden organ zarządzający nie ma realnej władzy, aby wyegzekwować paryskie porozumienie klimatyczne – porozumienie, które zostało przyjęte przez społeczność międzynarodową w 2015.

„Kiedy myślimy o miejscach, w których większość ludzi widzi i odwiedza lodowce, to tak naprawdę są to miejsca, w których są one dostępne, na przykład w Europie Środkowej lub w Azji wysokogórskiej. W tych regionach jest wiele mniejszych lodowców. naprawdę w centrum społeczeństw i gospodarek tych lokalizacji” – powiedział Rounce.

Wpływ topnienia lodu na Grenlandii i Antarktydzie na światowe oceany jest dobrze udokumentowany. Ale największym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu poziomu mórz w XX wieku było topnienie czap lodowych i lodowców znajdujących się w siedmiu innych regionach: Alasce, kanadyjskim archipelagu arktycznym, południowych Andach, Azji Wysokogórskiej, rosyjskiej Arktyce, Islandii i norweskim archipelagu Svalbard . Pięć regionów Arktyki odpowiada za największy udział w utracie lodu w ostatnich latach.

Najnowsze badanie na temat topnienia lodowców pojawia się w obliczu rosnących wysiłków na rzecz złagodzenia problemów klimatycznych, jednak postęp jest powolny, ponieważ żaden organ zarządzający nie ma realnej władzy, aby wyegzekwować paryskie porozumienie klimatyczne – porozumienie, które zostało przyjęte przez społeczność międzynarodową w 2015.

Źródło: Half of world’s glaciers will vanish by year 2100 due to global warming, study says

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings